Project Description

ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА КВ. „ВОНДЕЛХГЕМ”

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА:

Проучването обхваща град Гент и по-специално квартала разположен на улица „Вонделгхем“ – Работ. Обхватът на проучването разглежда някои от основните проблеми на Белгийското градоустройство, а именно презастрояването във вътрешността на жилищните квартали. Концепцията на проекта е насочена и към разработване на система за движение през кварталите, която ще предотврати задръстванията с автомобили и ще даде път на градския и велосипедния транспорт. Основен акцент е разработване на стратегия за устойчиво развитие на квартала. За целта е нужно освобождаване на площ за разширяване на къщите, осигуряване на достатъчно слънчева светлина и площ за събирането й, осигуряване на хоризонтално пречистване на „черните води“ и разработване на площи за социалното подпомагане и създаване на социално устойчиво общество. За реализацията на целите, повторното използване на материали е от особена важност, тъй като по този начин не се влагат въглеродни емисии в изработването на нови. Част от тях ще бъдат от разрушените вътрешни за квартала пристройки. Като допълнителен ефект от разчистването на тези допълнения към къщите е и осигуряването на зелен вътрешен двор, гарантиращ социалните контакти и взаимодействието между обитателите.

Местоположение: Гент

Година на проектиране: 2015

Категория: Градоустройство

Площ: 7600 кв.м